PALVELUT
  • Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista avohuollon palveluista ammatillista tukihenkilötoimintaa, jälkihuollon työskentelyä sekä perhetyötä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Lastensuojelulain(417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n mukainen ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista työtä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä.  

Perhetyö 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014)  18 §:n mukainen perhetyö ja lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukainen tehostettu perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Perhetyö on  korjaavaa sekä ennalta ehkäisevää työskentelyä, jonka tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden parantuminen. 

Jälkihuolto

 Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä lapsen, hänen huoltajien ja viranomaisten kanssa.

Jälkihuolto on ratkaisukeskeistä, psykososiaalisen tuen antamista, joka pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liittyen arjessa selviytymiseen. Työn tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto.