PALVELUT
  • Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia avohuollon palveluita. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Lastensuojelulain(417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n mukainen ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista sekä tavoitteellista ammatillista työtä. Tukihenkilötoimintamme koostuvat ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Tukihenkilötoimintamme toiminallisesta viitekehyksestä käsin tavoittelemme ymmärrystä ja vuorovaikutusta, joiden tukemana lapsi voi kasvaa ja kehittyä. Kokemuksemme mukaan lasten ja nuorten fyysinen toiminta ja leikki ovat luonnollisia tiedon saamisen ja vuorovaikutuksen välineitä.

Perhetyö 

Lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukainen tehostettu perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Perhetyö on korjaavaa muutostyötä joka pitää sisällään myös ennalta ehkäisevän näkökulman. Perhetyön tavoitteena ovat perheen voimavarojen vahvistaminen sekä perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden parantuminen. 

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

 Toteutamme tapaamiset ja vaihdot ensisijaisesti niitä varten rakennetussa toimitilassamme Oulun Karjasillalla, Artturintie 33:ssa. Valvotuissa vaihdoissa huolehdimme, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvojamme on käytettävissä tapaamisen ajan ja tuemme lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan. Valvotuissa tapaamisissa valvojamme on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. 

Jälkihuolto

Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä nuoren, hänen huoltajien ja viranomaisten kanssa.
Jälkihuolto on ratkaisukeskeistä, psykososiaalisen tuen antamista, joka pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liittyen arjessa selviytymiseen. Työn tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto

.