PALVELUT
  • Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia avohuollon palveluita. Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa, jälkihuollon työtä sekä perhetyötä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Lastensuojelulain(417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n mukainen ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista sekä tavoitteellista ammatillista työtä. Tukihenkilötoimintamme koostuvat ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Tukihenkilötoimintamme toiminallisesta viitekehyksestä käsin tavoittelemme ymmärrystä ja vuorovaikutusta, joiden tukemana lapsi voi kasvaa ja kehittyä.

Perhetyö 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014)  18 §:n mukainen perhetyö ja lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukainen tehostettu perhetyö ovat lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Perhetyö on korjaavaa sekä ennalta ehkäisevää työskentelyä. Perhetyön tavoitteena ovat perheen voimavarojen vahvistaminen sekä perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden parantuminen. 

Jälkihuolto

 Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä nuoren, hänen huoltajien ja viranomaisten kanssa.

Jälkihuolto on ratkaisukeskeistä, psykososiaalisen tuen antamista, joka pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liittyen arjessa selviytymiseen. Työn tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto.