Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Lastensuojelulaki 36§ ja Sosiaalihuoltolaki 22§

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kohteena olevat lapset ja nuoret ovat sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaita.