Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palveluja. Palveluiden taustalla on Fileon Oy, joka on rekisteröityneenä Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen rekisteriin ilmoituksen varaisena sosiaalihuollon palveluiden tuottajana.

" Elämän rikkaus syntyy rohkeudesta elää. Yksin jäädessään ihminen voi muuttua epävarmaksi omaan elämään liittyvien valintojen edessä. Ihminen tarvitsee toista ihmistä tullakseen ihmiseksi."

Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut koostuu pitkän linjan sosiaalialan toimijoista. Työtämme ohjaa koulutus, kokemus sekä aito halu tukea lapsia ja perheitä elämän eri vaiheissa.