Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut koostuu kasvatus- ja sosiaalialan miestyöntekijöistä. 

Työtämme ohjaa koulutus, kokemus sekä aito halu tukea lapsia ja perheitä elämän eri vaiheissa.

" Elämän rikkaus syntyy rohkeudesta elää. Yksin jäädessään ihminen voi muuttua epävarmaksi omaan elämään liittyvien valintojen edessä. Ihminen tarvitsee toista ihmistä tullakseen ihmiseksi."