Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palveluja. Palveluiden taustalla on Fileon Oy, joka on rekisteröityneenä Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen rekisteriin ilmoituksen varaisena sosiaalihuollon palveluiden tuottajana.

" Elämän rikkaus syntyy rohkeudesta elää. Yksin jäädessään ihminen voi muuttua epävarmaksi omaan elämään liittyvien valintojen edessä. Ihminen tarvitsee toista ihmistä tullakseen ihmiseksi."

Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut koostuu pitkän linjan sosiaalialan toimijoista. Työtämme ohjaa koulutus, kokemus sekä aito halu tukea lapsia ja perheitä elämän eri vaiheissa.

Marko Remahl

Johtaja

Olen pohjakoulutukseltani yhteisöpedagogi. Lastensuojelutyöstä minulla kokemusta vuodesta 1998 alkaen. Perhetyökeskeisen näkökulman lisäksi näen jokaisen lapsen omana yksilönä, jolla on yksilölliset tarpeet. Opiskelen työn ohessa sosiaalityötä Lapin Yliopistossa. 

Eero Väyrynen

 Avopalvelutyöntekijä

Olen pohjakoulutukseltani yhteisöpedagogi. Opinnoissani olen erikoistunut sosiaaliseen vahvistamiseen sekä liikunta- ja terveyskasvatukseen. Lasten ja nuorten parissa työskentelyn olen aloittanut vuonna 2009. Työssäni pyrin hyödyntämään monipuolisen lastensuojelualan kokemuksen sekä eri työmenetelmien lisäksi liikuntaan ja luontoon liittyvää harrastuneisuutta. Suoritan vuosien 2018 ja 2019 aikana erityispedagogikaan opintoja Jyväskylän yliopistossa.