Pohjolan  lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palveluja. Oulusta käsin toimiva Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa palveluitaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut on sosiaalialan ammattilaisista koostuva toimija. Meitä kiinnostaa lasten ja perheiden hyvinvointi. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Tavoitteemme tueksi Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tuottavat sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa säädettyjä avohuollon palveluita. 

POHJOLAN LAPSI- JA PERHEPALVELUT TARJOAA VASTUULLISTA, AITOA VÄLITTÄMISTÄ

Luottamus

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.

Ammattitaitoa

Työtä ohjaa kokemuksen ja vahvan pohjakoulutuksen lisäksi jatkuva lisäkouluttautuminen. 

Kokemusta

Kokemus luo varmuutta. Ilman kokemusta ei ole näkemystä. Meillä on lasten ja perheiden kanssa työskentelystä vuosien kokemus.