Pohjolan  Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa miesten tekemänä lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palveluja. Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa palveluitaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä Kouvolassa ja sen lähialueella.

Meitä kiinnostaa lasten ja perheiden hyvinvointi. Kohderyhmämme ovat ammatillista tukea tarvitsevat pojat. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. 

POHJOLAN LAPSI- JA PERHEPALVELUT TARJOAA VASTUULLISTA, AITOA VÄLITTÄMISTÄ

Luottamusta

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.

Ammattitaitoa

Työtä ohjaa kokemuksen ja vahvan pohjakoulutuksen lisäksi jatkuva lisäkouluttautuminen. 

Kokemusta

Kokemus luo varmuutta. Ilman kokemusta ei ole näkemystä. Meillä on lasten ja perheiden kanssa työskentelystä vuosien kokemus.