Asiakaspaikkatiedustelut 050-542 6529

Ratkaisuja

Lastensuojelun ja
sosiaalihuollon kentällä

Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut

Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palveluja. Meille on tärkeää lasten ja perheiden hyvinvointi. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Tarjoamme palveluitamme Oulun toimipisteistä käsin, jotka sijaitsevat Laanilassa, Oulujoen varressa sekä Metsokankaalla Kotimetsäntiellä. 

Meille on tärkeää lasten ja perheiden hyvinvointi. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta.

Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa vastuullista ja aitoa välittämistä

Ammattitaito

Työtä ohjaa kokemuksen ja vahvan pohjakoulutuksen lisäksi jatkuva lisäkouluttautuminen.

Luottamus

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Toiminnallinen viitekehyksemme ei ole itsetarkoitus vaan toiminta on vain kehys, jonka sisällä tavoitellaan vuorovaikutusta ja ymmärrystä, joiden tukemana lapsi voi kasvaa ja kehittyä. Lasten ja nuorten fyysinen toiminta leikkeineen ja muine toimintoineen ovat luonnollisia tiedon saamisen ja vuorovaikutuksen välineitä.

Kokemus

Kokemus luo varmuutta. Ilman kokemusta ei ole näkemystä. Meillä on lasten ja perheiden kanssa työskentelystä vuosien kokemus.