RATKAISUJA

LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON KENTÄLLÄ

Pohjolan  Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia, asiakassuunnitelmaan kirjattuja avohuollon palvelujaTarjoamme palveluitamme Oulun Karjasillan toimipisteestä  käsin koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Meille on tärkeää lasten ja perheiden hyvinvointi. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. 

POHJOLAN LAPSI- JA PERHEPALVELUT TARJOAA VASTUULLISTA, AITOA VÄLITTÄMISTÄ

Luottamusta

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Toiminnallinen viitekehyksemme ei ole itsetarkoitus vaan toiminta on vain kehys, jonka sisällä tavoitellaan vuorovaikutusta ja ymmärrystä, joiden ansiosta lapsi voi kasvaa ja kehittyä. Lasten ja nuorten fyysinen toiminta leikkeineen ja muine toimintoineen ovat luonnollisia tiedon saamisen ja vuorovaikutuksen välineitä.

Ammattitaitoa

Työtä ohjaa kokemuksen ja vahvan pohjakoulutuksen lisäksi jatkuva lisäkouluttautuminen. 

Kokemusta

Kokemus luo varmuutta. Ilman kokemusta ei ole näkemystä. Meillä on lasten ja perheiden kanssa työskentelystä vuosien kokemus.