Asiakaspaikkatiedustelut 050-542 6529

Yrittäjäksi tai tuntityöntekijäksi uuteen toimintayksikköön

Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tuottaa lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia avohuollon palveluita Oulussa ja ympäristökunnissa Hintantien ja Kotimetsän toimintayksiköistä käsin. (www.lastensuojelu.net). Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut on koulutusmyönteinen toimija, jossa tuetaan sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Työhyvinvoinnin tueksi työntekijöillä on käytössä muun muassa epassi 400€/vuosi sekä kattavat työterveyspalvelut. 

Haemme kolmea uutta työntekijää luomaan, kehittämään ja ylläpitämään 1.8.2023 avattua uutta toimintayksikkö. Vaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto (esimerkiksi yhteisöpedagogi, sosionomi, psykiatrinen sairaanhoitaja), mutta huomioimme luonnollisesti myös korkekoulututkinnolla (esim. kasvatustiede, sosiaalityö, erityispedagogiikka) hakevat työnhakijat. Haemme Oulun uuteen toimintayksikköömme uusia tuntityöntekijöitä ja yrittäjiä, joiden yhteistyöllä toimintayksikkömme tulee vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ensisijaisesti tehostetun perhetyön keinoin sekä koteihin vietävänä perhekuntoutustyönä. Työ edellyttää itseohjautuvuutta, parityön taitoja sekä hyviä dokumentaatiotaitoja. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Tuntityöntekijänä sinulla on mahdollisuus ottaa sen verran töitä vastaan kuin sinun elämäntilanteellesi on sopivinta. Voit työskennellä samalla myös muualla ja arvioida jatkuvasti työn mielekkyyttä ja sopivuutta itsellesi. Mikäli tekemämme työt sopivat sinulle, ja koet sen kaikilta osin sinulle hyväksi, voit ajan saatossa lisätä työn määrää ja hakeutua meidän kahteen tällä hetkellä toimivaan yksikköön (Hintantien ja Kotimetsän yksiköt) kokopäivätyöhön. Tuntityöntekijänä voit myös arvioida ja selvittää yhdessä kanssamme mahdollisuuttasi siirtyä sosiaalialan yrittäjäksi.

Sosiaalialan yrittäjänä olet meille tervetullut alihankkija, jolle tarjoamme erinomaiset ja valmiit puitteet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Meillä on vuosien hyvä kokemus yhteistyöstä alihankkijoiden kanssa ja uuteen toimintayksikköön siirtyvät yrittäjämme luovat sinulle turvallisen, ohjaavan ja auttavan yrittäjien verkoston, jossa yrittäjät voivat vapaasti ideoida ja kehittää erilaisia toimintoja. Emme sido yrittäjiämme millään tavoin, vaan jokaisella yrittäjällä on täysi vapaus tuottaa Pohjolan Lapsi- ja Perhepalveluiden ulkopuolella omana yrityksenä palveluitaan, kuten itse parhaaksi katsoo. Mikäli sinulle ei ole yritystä, mutta olet kiinnostunut asiasta, saat meiltä täyden tuen ja ohjauksen yrityksen perustamisen ja sosiaalialan yrityksen lupien hakemiselle. Yrittäjämme toimivat meillä alihankkijoina, jonka johdosta vaadimme yrittäjiltä samoja ehtoja, jotka itse täytämme. Näitä ehtoja ovat muun muassa yrityksen AVI:n rekisteröinti, kuuluminen ennakkoperintä- ja kaupparekisteriin, toimintaan liittyvien vakuutusten hankkiminen ja ajantasaisen omavalvontasuunnitelman ylläpitäminen.

Työt alkavat mahdollisimman pian perustuntipalkan ollessa 17,11 € + yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukaiset lisät. Paikkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote, sekä koulu- ja työtodistukset. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika. Työhakemus, sisältäen CV:n tulee toimittaa osoitteeseen marko.remahl@lastensuojelu.net.

Lisätietoja antaa:
Marko Remahl
p.044-0330 715
marko.remahl@lastensuojelu.net
www.lastensuojelu.net